Tomáš Gabriel: Broňka (pdf)

Navrhovaná cena: 150

Vyprávění o životě a skutcích Broňky, bořitelky statků.

Kategorie:

Popis

Vyprávění o životě a skutcích Broňky, bořitelky statků, která brázdí zemi spolu s ostatními kočovníky a hledá poslední zbytky starousedlíků, ukrytých ve statcích, za humny, ve stodolách, na vejmincích a v silážních věžích. Jsou to vrazi a věznitelé zvířat, vykořisťovatelé takzvaných zaměstnanců, zakladatelé agrárních pouští, zneuživatelé zákona o volném setrvávání osob. Nikdo z kočovníků si není jistý, kde přesně se jejich statky nacházejí, právě proto, že jsou stále na místě.

Napsáno jako reakce na výtvarnou tvorbu Martina Lacka, který byl následně osloven, aby knihu ilustroval. V jistém smyslu tak je i text ilustrací k Lackově výtvarné práci, která konfrontuje hrdinská fantasy klišé s motivy ženství. Lackův groteskní přístup k malbě koresponduje s Gabrielovým přístupem k jazyku.

Kniha je ve formátu PDF. Snažili jsme se vše optimalizovat tak, aby se co nejlépe četla na mobilu (kvůli délce veršů je na většině telefonů lépe otočit na šířku). Jedná se o jedno dlouhé “scrollovací” PDF, kdy najdete na jedné straně celou knihu i s ilustracemi.

Cenu knihy si můžete snížit či zvýšit.